De Grønne inviterer til grønt transportforlik på Stortinget

30. september 2016

 

Miljøpartiet De Grønne inviterer regjeringens støttepartier og Arbeiderpartiet til grønt transportforlik som respons på regjeringens forslag til økte drivstoffavgifter.

– De Grønne utfordrer Venstre, Krf, Ap, Sp og SV til å ta ansvar sammen med oss for en grønn transportpolitikk. Vi må danne flertall for en bilpolitikk som kutter utslipp og er del ev et reelt grønt skifte, sier De Grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Les invitasjonen til et grønt transportforlik her.

Hansson mener at utslippene fra fossilbiler reduseres kraftig hver år fra nå for å kutte klimagassutslippene så mye som regjeringen har lovet. Han peker på at kollektivprisene har økt tre ganger mer enn bensinprisen siden 2006.

– Med Solberg-regjeringens tempo det ta over 50 år før veitrafikken er utslippsfri. Dette er alt, alt for lite.  Forskningen er klokkeklar på at prisen på fossildrivstoff må kraftig opp for å redusere utslipp fra biler så raskt som regjeringen har lovet. Da må det være snakke om kroner og ikke øre i økte drivstoffavgifter. Et avgiftslette for bil er da det stikk motsatte av det vi trenger, sier Hansson.

Etter regjeringens utspill om skattelette til fossilbiler er det stor fare for at de borgerlige ikke blir enige om statsbudsjettet.

– Vi mener regjeringen med dette bryter samarbeidsavtalen. Dette vil ikke gi en «betydelig reduksjon» i klimagassutslipp slik regjeringen lovet Venstre og KrF i fjorårets statsbudsjett. Derfor inviterer vi nå Venstre, KrF, Arbeiderpartiet og de andre partiene til å danne et alternativt flertall på Stortinget og sammen med oss få flertall for et betydelig grønnere bilavgiftsopplegg, sier Hansson.

– Ap sier Venstre og Krf kan få bedre miljøpolitikk sammen med dem. Nå må vi få avklart om det er sant. Uansett m må flertallet begynne å holde det de lover. Ellers skaper vi politikerforakt i stedet for et grønt skifte, sier Hansson.


Dette er De Grønnes forslag til et transportforlik:

  1. Flytte mer investeringer til kollektivtransport fra nye investering i motorveier
  2. Rask utrulling av energistasjoner både med biodiesel, bioetanol, hydrogen og lademuligheter for elbiler.
  3. Innføre en fem kroner prisøking på fossilt drivstoff fra 2017, som deles ut igjen som klimabelønning til alle borgere.


Fakta  

* Utslippene fra veitrafikken er på 10,2 millioner tonn i 2014. http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/utslipp-av-klimagasser-fra-transport/

*  For å oppfylle forpliktelsene våre om 40 prosent utslippkutt innen 2030 må vi kutte ca. 7 prosent  hvert eneste år fra 2017 i veitrafikken.

* Regjeringa sitt opplegg for drivstoffprisene vil kutte 200 000 tonn  per år.

* De Grønne sin økning på en femmer vil til sammenlikning kutte 700 000 tonn CO2.

* Regjeringas kutt på 200 000 tonn pr år = 51 år til veitrafikken er utslippsfri.