Norge trenger flere ladestasjoner!

28. oktober 2015

De Grønne mener Norge trenger en storsatsing på elbil-infrastruktur og vil foreslå minst 500 nye millioner til ladestasjoner for elbiler i forbindelse med budsjettbehandling i Stortinget i høst.

Elbilforeningen uttalte i går til NRK at de ønsker seg flere hurtigladere. Foreningen anslår at det kan være 250.000 elbiler på norske veier i 2020. Dette vil tilsvare et behov for 25.000 ladepunkt om man følger EUs krav om et ladepunkt per tiende elbil. I dag finnes det kun 6.000 ladepunkter i Norge.

Kø ved ladepunktene

– Frem til 2012 var det bare noen få elbiler pr ladepunkt. Nå er det over ti ganger så mange elbiler som det er EU-godkjente ladepunkter. Det betyr at det fort vil bli kø ved ladestasjonene når mange skal kjøre de samme strekningene. Her må vi være føre var, sier Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant og talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Flere hurtigladere

– De Grønne mener det er nødvendig å øremerke midler til utbygging av ladestasjoner, ikke minst hurtigladere langs riksveiene, slik at vi er sikre på at Enova prioriteter dette feltet høyt. Det bør være minst én hurtiglader på hver bensinstasjon i løpet av noen få år. Vi mener at fylker og kommuner må ta initiativ til å sikre skikkelig ladeinfrastruktur i sine områder, men det blir umulig å realisere hvis staten ikke stiller opp med midler, sier Rasmus Hansson.

Allerede i fjor foreslå De Grønne å bruke 500 millioner til dette formålet i vårt alternative statsbudsjett for 2015. Tiltaket er ledd i en større satsing på utslippsfri transport.

Les mer: