Hvorfor MDG er det beste miljøpartiet

Det er en del andre partier med bra miljøpolitikk på papiret - så hvorfor er det viktig å stemme akkurat MDG?

1. MDG går fra ord til handling

Klimakrisa er her nå, og vi vet hva som skal til for å løse den. Det finnes hundrevis av rapporter med løsninger som viser hvordan vi når klimamålene. Men det er ikke en løsning før noen handler.

2. MDG vil innføre et nasjonalt reisekort

MDG vil innføre et nasjonalt reisekort for å jevne ut sosiale forskjeller og kutte utslipp. Kortet vil la deg ta så mye du vil av buss, tog, trikk, bane og båt (der det er en del av kollektivtilbudet), i hele Norge, uavhengig av fylkesgrenser. Kortet skal koste bare 249 kroner for barn og unge til og med 18 år. Du skal kunne pendle til jobb, dra på helgeturer og besøke bestemor – alt med samme, billige månedskort! Da vi fremmet forslaget på Stortinget ble det nedstemt av Ap, H, Sp, Frp. De andre partiene stemte for å utrede forslaget. 

3. MDG krever full stans i nedbygging av natur

MDG går inn for å lovfeste flere absolutte grenser for naturinngrep, og å kreve at den som bygger ned natur skal betale for restaurering av påvirkede eller tilsvarende områder. Vi er eneste parti som går inn for en ny, overordnet Naturlov etter modell fra klimaloven. Målene skal være null netto tap av natur innen 2025, naturpositivitet innen 2030 og 20% forbedring innen 2050. Venstre, Rødt og SV er enige om å “legge en plan”, “utrede” og “jobbe for” mye av det samme. Regjeringspartiene Ap og Sp er ansvarlige for blant annet utbyggingene i Lågendeltaet, Rogfast, Hordfast, E18 Vestkorridoren. H og FrP er også for disse utbyggingene. 

4. MDG vil fase ut oljeproduksjonen innen 2035

MDG er det eneste partiet som har satt en sluttdato for oljevirksomheten. Det er et redskap for å få en rask, men gradvis og kontrollert utfasing som går parallelt med oppbygging av grønn energi og grønne arbeidsplasser. MDG er dønn ærlig med velgerne om at rettferdig klimapolitikk innebærer å fase ut oljeproduksjonen innen 2035. 

5. MDG bekjemper forskjeller både globalt og lokalt

Skatter og avgifter må være rettferdig for oss her og nå, men også på tvers av generasjoner og grenser. Ingen er fattige i et rikt land på grunn av bensinpriser, det handler om omfordeling. De som har mest er derfor nødt til å bidra mer over skatteseddelen. Sånn er det også i verden: vi som et rikt land bør bidra mer til å løse klimakrisa. Vi lover politikk som er rettferdig på tvers av grenser og generasjoner – den skal være for alle, for alltid.

6. MDG fører en politikk som kutter 80% klimagasser innen 2030

MDG har gitt seg sjøl en kort tidsfrist for å innfri velgernes krav om å gå fra ord til handling i klimapolitikken. SV og Rødt: 70% innen 2030. Venstre: 55% innen 2030. Rettferdig klimapolitikk handler om tempo!

7. MDG vil innføre en Klimabelønning som er sosialt og geografisk rettferdig

Det må bli billigere å leve miljøvennlig! Vi jobber for at alle i samfunnet skal løse klimakrisa sammen og skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det som er bra for mennesker er også bra for miljøet. Her har Rødt og SV blitt med på laget etterhvert, det er bra. Vi vil kjempe for gode liv i trygge lokalsamfunn, det er vår solidaritetsgaranti. 

8. MDG vil fase ut salg av nye fossile biler innen 2023

Absolutt alle er enige om at nybilsalget bør være fossilfritt så fort som mulig, men alle er ikke like gode til å konkretisere. SV er også ambisiøse her, men vil utvanne elbilfordelene.

9. MDG vil redusere biltrafikken i byene og innføre nullutslippssoner

Vi mener at nullutslippssoner er en smart måte å få ned luftforurensningen, trafikken og utslippene, samtidig som vi kan gi unntak for grupper med særskilte behov. Venstre og SV er enige med oss, men Rødt er mot.

10. MDG vil sikre forsyningssikkerheten og starte Norges neste industrieventyr

MDG vil satse stort på havvind og hybridkabler under forutsetning om at vi tar hensyn til naturverdier og marine næringer. H og V er enige, Rødt sier nei til havvind, mens Sp og SV vil beholde mer av krafta sjøl og begrense utveksling med Europa

11. MDG fører en solidarisk energipolitikk

Klimagasser kjenner ingen landegrenser! Europa trenger mer grønn strøm for å få stengt kullkraftverkene og bli mindre avhengige av russisk gass. Vi ønsker et tett energisamarbeid med Europa som bidrar til utslippskutt og gir stabile strømpriser. Norge kan bidra dersom vi bygger sjøkabler til andre land. SV og Rødt går mot utenlandskabler for eksport av kraft. Det er usolidarisk og forsinker arbeidet med å kutte utslipp.

Uten et sterkt MDG vil landets neste regjering fortsatt lete etter olje. Stem på et parti som har vist at vi tør å gå fra ord til handling.

 

Trykk på lenkene for å lese mer om politikken vår. 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle