Det gode, grønne liv

Vi vrir samfunnet vekk fra oljeavhengighet og klimakrise, og skaper grønne jobber i en økonomi som spiller på lag med naturen. Sånn lager vi en framtid du gleder deg til!

Se for deg mer tid til menneskene rundt deg. Belønning for å velge miljøvennlig. Trygge, grønne jobber for framtiden. Bedre tilbud på psykisk helse. Et samfunn som lever innenfor planetens tålegrenser.

– I framtida skal vi leve av det vi alltid har levd av: Frisk luft, rent vann og sunn mat. Da må vi leve og jobbe på en måte som tar vare på livsgrunnlaget vårt, sier fungerende partileder Kriss Rokkan Iversen.

MDGs alternative statsbudsjett for 2022 viser hvordan grønn politikk ser ut i praksis, om vi får bestemme.

– I tillegg til hva vi skal leve av i framtida, må vi også spørre oss hva vi skal leve for. Grønn politikk gir bedre velferd for alle – for alltid. Den gir deg mer tid til de du er glad i og legger til rette for flere gode opplevelser framfor mer stress, jag og økt materielt forbruk, sier Rokkan Iversen.

Du kan lese alt vi foreslår ved å klikke her. Under er noen av de viktigste punktene våre:

Klimabelønning for grønne valg

Vi gir alle i Norge en klimabelønning på ca. 4000 kroner – rett i lomma. En familie på fire får da ca. 16.000. Samtidig øker vi prisene på ting som er negativt for klimaet, som kjøring med fossilbil, flyturer utenlands og fly mellom byer i Sør-Norge.

Jo flere grønne valg du tar i hverdagen, jo mer av klimabelønningen beholder du dermed selv. Det er gulrota som motiverer til å velge miljøvennlig.

 • Klimabelønningen finansieres med de økte miljøavgiftene. Når du får den utbetalt, vet du at pengene kommer rett fra derfra.
 • Alle får samme klimabelønning, uavhengig av hvor mye man betaler i avgifter.
 • Men vi gir betydelig høyere klimabelønning til de som bor i distriktene, der det fortsatt er vanskeligere å velge bort bil enn i sentrale strøk.

Lett å velge rett

I tillegg til klimabelønningen gjør vi det enda mer fristende å velge miljøvennlig. Blant annet:

 • 20 % billigere kollektivtransport for alle i hele landet, samt skattefradrag for kollektivreiser. Bedre togtilbud.
 • Massevis av nye sykkelveier og mer støtte til elsykkel.
 • Billigere frukt og grønnsaker. Økt pris på kjøtt.

Grønne, trygge jobber

Verden er på vei vekk fra fossil energi. Norge må starte overgangen til miljøvennlige næringer nå, både for å gå foran som en klimahelt og for å sikre at vi har trygge jobber i årene som kommer. Politikken i budsjettet vårt legger opp til å kutte 80 % av utslippene i 2030.

 • Vi vil ha en omstillingsavgift for oljenæringen på 43 kroner per fat.
 • Pengene bruker vi på en massiv industrisatsning. Det inkluderer havvind, karbonfangst og -lagring og utslippsfri sjøfart, så lenge det skjer på naturens premisser.
 • Vi starter overgangen fra bruk-og-kast-samfunnet til en sirkulærøkonomi, der det vi har tas vare på, repareres og gjenbrukes. Dette gir oss også mange nye grønne jobber. 

Mer til dem med minst

Et samfunn med små forskjeller er et trygt og velfungerende samfunn. I dag er forskjellene for store, og vi omfordeler penger blant annet sånn:

 • Alle med inntekt under 700 000 kroner vil totalt sett få lavere skatt. Vi senker skattene prosentvis mest for familier med lav inntekt.
 • Enslige forsørgere skal få mer i ekstra barnetrygd, og det skal gjelde frem til barna er 18 år (ikke tre år, som i dag).
 • Vi øker formuesskatten for dem som har mest fra før.

Mer tid til barna

Relasjonene vi har til de nærmeste betyr mer enn penger. Derfor er de verdt å prioritere. Her er noe av det vi foreslår for småbarnsforeldre:

 • Nybakte foreldre får fire uker lengre foreldreperm.
 • Pappaer skal få ta ut foreldrepenger uavhengig av om mor har vært i jobb eller ikke.
 • Vi kutter ikke i kontantstøtta, slik regjeringen vil, fordi folk bør ha frihet til å velge selv om de vil ha mer tid med barna.

– Vi vil sette i gang omstillingen til et samfunn uten tidsklemme. Derfor foreslår vi også å utrede kortere arbeidstid og ordninger med borgerlønn, sier stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug.

Storsatsning på psykisk helse

I dag er det altfor vanskelig å få hjelp med psykisk helse. Det er lange køer, og du må ofte være alvorlig syk for å få hjelp. Vi vil at folk skal oppleve mindre stress og press, og at samfunnet skal ha et mye bedre sikkerhetsnett.

 • Vi vil satse på forebygging, tidlig innsats, flere døgnplasser i psykisk helsevern og bedre oppfølging etterpå.
 • Vi vil ha en tiltakspakke for psykisk helse i skole og barnehager, inkludert mer penger til innsats mot mobbing.
 • Mer støtte til blant annet hjelpetelefon og psykologtjenester for studenter.

Gode nabolag på barna og naturens premisser

Norske byer og tettsteder er bygd på bilens premisser. Resultatet er mange grå og menneskefiendtlige nabolag med dårlig luft og lite plass til lek. Vi vil derfor gjøre nærområdene våre grønnere og mer inkluderende, med et variert tilbud alle kan delta i. Særlig satser vi på utsatte byområder.

 • Vi gir mer penger til å sikre nærturområder, skape bilfrie områder og etablere parker i byene.
 • Mer utlån av utstyr til sport og fritid, så flere kan delta i slike aktiviteter. Vi avlyser Støre-regjeringens kutt til Fritidskortet, en ordning for familier med dårlig råd.
 • Vi innfører “bygdemiljøpakker” som skal gi levende, miljøvennlige og attraktive bygdesentre.

Les hele vårt alternative statsbudsjett her.

 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle