Nyheter

Kategori: De Grønne på Stortinget

James Hansen er en av verdens mest kjente klimaforskere med bakgrunn fra NASA. Han leverer nå en løsning på budsjettfloka til regjeringen: en CO2-avgift som deles rett tilbake til befolkningen.

I dag diskuterte Stortinget norsk skole. De Grønne sier nei til flere eksamener, målinger, tester og kontroll av lærere og elever.

Med sitt statsbudsjett for 2017 har regjeringen sagt fra seg sin siste sjanse til å levere et grønt skifte. 

Tirsdag 4. oktober holdt nasjonal talsperson og Miljøpartiet De Grønnes representant på Stortinget Rasmus Hansson sin trontale ved oppstart av Stortinget. Han pekte her på hva De Grønne vil jobbe for det neste året. 

De Grønne har foreslått å utrede klimabelønning, hvor den enkelte innbyggers klimavennlig adferd vil bli belønnet i form av direkte utbetalinger. Saken vil bli behandlet av Stortinget i høst.

I dag ble det klart at Regjeringen inviterer oljeselskapene til å nominere oljeblokker i de sårbare og fiskerike områdene utenfor Lofoten og Møre-kysten.

Hvis 24. konsesjonsrunde blir en realitet, er det er bevis på at regjeringen overhodet ikke har forstått hva det grønne skiftet handler om, sier Rasmus Hansson, talsperson for Miljøpartiet De Grønne.

Miljøpartiet De Grønne foreslår at klimaavgifter som tas inn fra for eksempel drivstoff og flyreiser, skal betales tilbake over skatteseddelen til alle skattebetalere.

Regjeringens mål om å uttransportere flest mulig, svekker rettssikkerheten til asylsøkere og kan føre til flere unødvendige politikontroller mot nordmenn med utenlandsk utseende.

I dag vedtok Stortinget naturmangfoldsmeldingen. Det er en av de viktigste sakene i stortingsperioden, og den har konsekvenser for alle fremtidige generasjoner