Nyheter

Kategori: Alle nyheter

Denne helgen er det klart for årets TV-aksjon. Pengene går til Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid for flyktninger i Syria og andre utsatte områder i verden.

Vil du bidra til å få Miljøpartiet De Grønne over sperregrensa ved stortingsvalget i 2017?

James Hansen er en av verdens mest kjente klimaforskere med bakgrunn fra NASA. Han leverer nå en løsning på budsjettfloka til regjeringen: en CO2-avgift som deles rett tilbake til befolkningen.

I dag diskuterte Stortinget norsk skole. De Grønne sier nei til flere eksamener, målinger, tester og kontroll av lærere og elever.

Med sitt statsbudsjett for 2017 har regjeringen sagt fra seg sin siste sjanse til å levere et grønt skifte. 

Tirsdag 4. oktober holdt nasjonal talsperson og Miljøpartiet De Grønnes representant på Stortinget Rasmus Hansson sin trontale ved oppstart av Stortinget. Han pekte her på hva De Grønne vil jobbe for det neste året. 

Miljøpartiet De Grønne inviterer regjeringens støttepartier og Arbeiderpartiet til grønt transportforlik som respons på regjeringens forslag til økte drivstoffavgifter.

De Grønne har foreslått å utrede klimabelønning, hvor den enkelte innbyggers klimavennlig adferd vil bli belønnet i form av direkte utbetalinger. Saken vil bli behandlet av Stortinget i høst.

De Grønne har i dag delt ut en haug med gulrøtter til Oslos innbyggere. Nå satser vi videre på kollektivtilbud i hele landet.