Nyheter

Alle nyheter

Økonomirådgiver i Miljøpartiet De Grønne

Har du interesse for økonomistyring og -rapportering? Vil du jobbe deltid i teamet til Miljøpartiet De Grønne?

Talspersonkandidater

Dette er kandidatene til talspersonvervene i MDG: Une Bastholm, Ståle Sørensen, Arild Hermstad og Farid Shariati. 

Syv grønne forslag til regjeringsforhandlingene

Stortingsrepresentant Per Espen Stoknes gir syv innspill til Venstre om hva de bør prioritere i regjeringsforhandlingene for å få en reell grønn regjeringsplattform, og fortsette å bevare sin posisjon som et grønt parti.

Alternativt statsbudsjett for 2018

I vårt alternative statsbudsjett for 2018 tar vi tak i de store utfordringene Norge og verden står overfor i dag.

– En viktig seier for asylbarna!

Takket være MDG, SV og Rødts initiativ til å stanse returer til Afghanistan, har Ap og Sp blitt presset til en mer human asylpolitikk. Det er et lite steg i riktig retning, sier De Grønnes stortingsrepresentant, Une Bastholm.

Uttalelse fra Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne, 8.11.2017
Hvem skal lede De Grønne inn i fremtiden?

Valgkomiteen er i gang med det omfattende arbeidet med å finne kandidater til våre sentrale organer.

Rasmus Hansson tar ikke gjenvalg

Nasjonal talsperson Rasmus Hansson (63) klargjør nå at han ikke vil ta gjenvalg på De Grønnes landsmøte, mai 2018. – Riktig tidspunkt å slippe til neste generasjon MDG-ledere, sier Hansson.

MDG og Rødt utelukkes fra fast plass i spørretimen

Une Bastholm har nå sendt brev til Stortinget for å be om å bli inkludert på lik linje med de andre partiene. – Det er litt absurd at partier som sitter på Stortinget skal måtte spørre om lov for å delta på samme måte som de andre i dialogen med regjeringen, sier Bastholm.

Pelsdyrnæringen må avvikles

19. oktober 2017 leverte Une Bastholm et Representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen til Stortinget. Det er på tide å stanse dyreplageriet.

Meny