Nyheter

De Grønne i media

Små justeringer av sperregrensen ville gitt et annet stortingsflertall. Nå skal hele valgloven gjennomgås. Test selv hvilke utslag du får dersom grensen heves eller senkes.

Miljøpartiet de Grønne vil stille mistillitsforslag mot regjeringen hvis de begynner å konsekvensutrede for oljeboring i Lofoten.

Infacts fylkesmålinger viser rødgrønt flertall, men MDG er bare 50 stemmer over sperregrensen etter det som har vært småpartienes store valgkamp.

Norsk politikk kan bli forandra for alltid. På grunn av 50 ekstra stemmer til et nytt, lite politisk eksperiment som heter Miljøpartiet De Grønne.

Ett parti er 50 stemmer over sperregrensen. At det går mot et jevnt og spennende stortingsvalg har stort sett blitt underbygget av alle meningsmålinger de siste ukene.

20 prosent lavere kollektivpriser, kortere arbeidstid og 10.000 nye grønne arbeidsplasser årlig. MDG-topp Une Bastholm (31) har kravlisten klar til en ny regjering.

Verdispørsmålet nå er Norges rolle i kampen mot klimaendringene. Ikke vaffel og brunost. Kunnskapen om klimatrusselen er solid, og stadig mer skremmende. Skal vi unngå katastrofale konsekvenser må utslippene reduseres – raskt og massivt.

Med knappest mulig borgerlig flertall to døgn før valglokalene stenger er utfallet helt åpent.

Arbeiderpartiet får 26,3 prosent av stemmene på den siste målingen utført av Norfakta for Nationen og Klassekampen, ned hele 5,6 prosentpoeng fra forrige måling i august. Likevel redder de et slags overtak sammen med Senterpartiet, SV og Rødt.

Miljøpartiet De Grønnes Lan Nguyen Berg og Rasmus Hansson vil forhandle frem en nasjonal støtteordning til el-sykkel.