Ni ting som blir billigere hvis MDG bestemmer

De fleste i Norge ønsker selv å bidra til miljøet i hverdagen, men det er ofte tungvint og dyrt. MDG vil gjøre det lett å velge rett.

Det må være billigere å velge miljøvennlig, og dyrere å forurense. Nå som stadig flere nordmenn ønsker hjelp fra politikerne til å ta rette valg, er det viktig at vi belønner gode valg. I vårt alternative statsbudsjett viser vi hva det vil si i praksis. Kort fortalt er det et budsjett som viser hvordan et grønt Norge ville sett ut. Et samfunn som bidrar til å løse klimakrisa. 

Å velge rett skal bli lett

Det må bli enkelt og billig å reise miljøvennlig. Samtidig som vi gjør det enklere og tryggere å sykle, vil vi også gjøre det billigere å kjøpe seg sykler som gjør hver sykkeltur til en drøm. 

 • Kutte prisen på tog, buss og ferje i hele landet. Vi vil kutte prisene på kollektivtransport med 20 prosent i hele Norge. 
 • Innføre gratis kollektiv for barn under skolealder i hele Norge
 • Lage et nasjonalt reisekort til bruk på kollektivtransport uansett hvor man er.
 • Fortsette med fordelene for elbil, og støttet etablering av elbil-lading i borettslag og sameier. Der det ikke er mulig å reise kollektivt, er det viktig at det er enkelt å velge elbil fremfor fossilbil. 
 • Kutte momsen på elsykkel og lagt en nasjonal elsykkel-pott alle kan søke på. 

Miljøvennlig skal være billigste alternativ

Vi kan ikke fortsette å forbruke i samme tempo som vi gjør nå. Å spise miljøvennlig og sunt bør også være sunt for lommeboken. Vi har kun én klode, så vi må reparere mer, og forbruke mindre. Derfor ønsker vi:

 • Kutte prisen på frukt, grønt og økologisk mat. Fjerne momsen på reparasjon av klær og sko, husholdnings- og fritidsvarer, inkludert elektronikk. 
 • Gi mer økonomisk støtte til alle som vil kutte strømforbruket hjemme, for eksempel de som vil ha solstrøm, både for private husholdninger og landbruk.
 • Fjerne momsen på brukte ting som klær, møbler og elektronikk. 

… og tre ting som må bli dyrere

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge og står for 30 prosent av utslippene. Så samtidig som vi gjør det lettere å velge rett, vil vi gjøre det dyrere å forurense. Blant annet ved å:

 • Gjøre det mindre gunstig å eie bensin- og dieselbil. Vi øker prisen på bensin og diesel, men deler pengene fra denne avgiften ut igjen til alle som bor i Norge. De av oss som bor i distriktene får tilbake mer penger enn andre, fordi man har mindre tilgang på kollektivløsninger.
 • Gjøre det dyrere å fly i Sør-Norge. Nordmenn flyr omtrent ti ganger mer innenriks enn gjennomsnittet i Europa. Vi vil ha store kutt i utslippene fra klimafiendtlige flyreiser og gjøre det enklere å reise med tog. Derfor øker vi prisen på flyreiser til utlandet og mellom de store byene i Sør-Norge hvor toget er et alternativ. I Nord-Norge og på Vestlandet er det få alternativer til fly. Vi opprettholder derfor tilbudet i distriktene og styrker satsingen på el- og hydrogenfly på kortbanenettet.
 • Gjøre plast dyrere. Globalt står fossil plast for omtrent like store klimagassutslipp som all flytrafikken. I tillegg kommer utfordringene med plast i naturen. Derfor innfører vi en plastavgift som vil gjøre det dyrere å bidra til forurensing og forsøpling. 

 

Og dette er bare noen av det vi ville gjort for å tilrettelegge for gode, grønne valg. Hele oversikten får du i selve budsjettet.

Vi trenger deg