Barnas by

Tryggere skoleveier, mindre luftforurensing og lek i gatene. En by som er bra for barna, er bra for alle. Visste du at i byene blir det stadig mindre plass for barn til å leke, utforske og utvikle seg? Det bor én million barn og unge i byene våre i dag, men på grunn av flere tiår med lite gjennomtenkt politikk, har biltrafikken gradvis fortrengt områder for barn og unge.

Barns behov

Andelen som sykler til skolen er nesten halvert siden 90-tallet. En sideeffekt av å velge å kjøre barn til skolen, er at barna blir mindre selvstendige og mindre kjent med nærområdet sitt. Det å bli hindret i å bevege seg fritt går også utover den fysiske aktiviteten.

Foreldre opplever nærområdet som utrygt

Nesten halvparten av norske foreldre oppfatter at trafikken ved boligen deres begrenser hvor barna kan leke. Og rundt 40 prosent av foreldre i Norge opplever barnas skoleveier som utrygge. Da er det jo også lettere å velge bilen for transport, som oppfattes som trygg. Det må vi gjøre noe med. Barn må kunne bevege seg trygt fra A til B.

Vi trenger hjertesoner

Når voksne i byene er avhengig av bilen, gjør det også at områdene rundt skoler og barnehager brukes til parkeringsplasser. Skolegårder mister flater barna kunne brukt til lek. Konsekvensen er at barna får mindre utearealer til lek, utfoldelse og utforskning av hvem de er i verden. 

En by for barna

Heldigvis finnes det håp. Vi kan ta byrommet tilbake for barna våre. Dette er noen av tiltakene vi foreslår:

  • Flere lekeplasser, mindre parkeringsplasser
  • Redusere biltrafikken med en tredjedel i de store byene, blant annet gjennom å øke bompengene og stoppe utbyggingen av store motorveier
  • Sette ned fartsgrensen fra 50 km/t til 40 i tettbygde strøk, til 30 km/t i byområder med blandet trafikk, og til 20 km/t rundt skoler og barnehager
  • Ha som hovedregel å bygge fysisk adskilte gangveier og sykkelveier
  • For å sikre myke trafikanter i bybildet vil vi tillate mer bruk av automatisk trafikkontroll, og ta i bruk denne teknologien for å håndheve blant annet innkjøring forbudt og kjøring på rødt lys
  • Redusere biltrafikken i og rundt byene med minst 20 prosent i løpet av stortingsperioden og en tredjedel innen 2030
  • Innføre en belønningsordning for kommuner og fylker som bygger ut trygge gang- og sykkelveier.
  • Vi vil også ha en egen arbeidsmiljølov for barn, som setter krav til størrelsen og kvaliteten på utearealene til norske skoler og barnehager. Det er nemlig stor variasjon i dag, og ingen nasjonale krav til barns uteområder.

Dette er noe av det vi ønsker å få til for å gjøre byene om til barnas byer. 

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle