Et kullfritt og bærekraftig Svalbard

10. mai 2016

For over ett år siden stemte stortingsflertallet for De Grønnes forslag om å planlegge for en bærekraftig framtid på Svalbard uten kull. I morgen legger regjeringen frem Svalbard-meldinga.

– Det er utenkelig med fortsatt kulldrift. Kull er anerkjent som den største bidragsyteren til klimaendringene, og må fases ut nå hvis vi skal unngå å sprenge klimamålene denne regjeringen har vært med på å sette, sier Rasmus Hansson.

Hansson mener at det grønne skiftet bør komme først der klimaeffektene er størst,  slik som på Svalbard. Han mener tiden er overmoden for en Svalbard-melding.

– Det Svalbard trenger nå er en polarvariant av det grønne skifte. Nye tider har begynt. Svalbard har store muligheter til å bli et verdenledende bærekraftig polarsamfunn. Den muligheten må vi benytte oss av før det er for sent, sier Hansson

Hansson mener det særlig haster å starte med omleggingen til en fornybar energiforsyning. Ny teknologi kan knyttes til forskningsmiljøene på Svalbard som et permanent utviklingsprosjekt for fornybar energiforsyning i nord.

– De Grønne har klare forventninger til Svalbard-meldinga. Den må sette et endelig punktum nå for kullepoken på Svalbard, og den må inneholde soleklare signaler for å utvikle de nye bærekraftige løsningene. Svalbard har store muligheter for å utvide forskningsaktiviteten, både når det gjelder polar- og klimaforskning, og forskning på nye energikilder. Dessuten ligger alt til rette for reiseliv, spesielt kvalitets- og opplevelsesturisme, sier Hansson.

 

Se også:
Flertall for å planlegge et kullfritt Svalbard (15.04.2015)
Avvikling av kull på Svalbard (12.06.2015)