Åtte av ti mener Norge må gå inn for at FN skal forby atomvåpen

24. oktober 2016

83 prosent av nordmenn mener Norge bør stemme ja til at FN skal starte forhandlinger om et atomvåpenforbud, viser en spørreundersøkelse fra Norsk FolkehjelpRegjeringspartiene ønsker derimot ikke et forbud mot atomvåpen i FN nå. 

– Regjeringen må snu, mener De Grønnes stortingsrepresentant og nasjonal talsperson Rasmus Hansson. Bruk av atomvåpen har humanitære konsekvenser som overgår alle andre våpen. Våpenet skiller seg også fra konvensjonelle våpen ved at det i bruk først og fremst rammer uskyldige sivile, ikke stridende. Da bombene smalt over Hiroshima og Nagasaki, ble en av de største menneskelige og miljømessige katastrofene vi har sett i moderne tid utløst.

Regjeringen viser til at Nato har atomvåpen i sin strategi som avskrekking fordi andre nasjoner også har det, og at Norge ikke kan gå i mot dette. De Grønne støtter derimot kravet til et stort antall av verdens stater og et bredt sivilsamfunn om et forbud mot atomvåpen og et NATO uten disse masseødeleggelsesvåpnene.

– Miljøpartiet De Grønne mener det er fullt mulig å kombinere en aktiv politikk for nedrustning, med å følge opp våre forpliktelser som NATO-medlem. Vi mener det er beklagelig at regjeringen har skjøvet NATO foran seg, i stedet for å ta konsekvensene av det vi sier, nemlig at vi ønsker oss en verden uten atomvåpen. Regjeringen må spørre seg selv hva vi skal svare når våre etterkommere spør oss hva vi gjorde for å avskaffe atomvåpen, når vi visste hvor farlige de var, sier Hansson.

– Tidligere har Norge vært pådriver innen kjernefysisk nedrustning. Nå har vi blitt en bremsekloss som aktivt motarbeider framgang. Dette er et alvorlig linjeskift i norsk utenrikspolitikk. Atomvåpen utgjør en global trussel. Internasjonale forhandlinger om å forby og avskaffe atomvåpen må komme igang så raskt som mulig. Norge må være en pådriver for dette, sier Hansson.