Asle André Orseth

1. kandidat i Kristiansund

Asle André Orseth (f. 1987) var med å stifte Nordmøre MDG i 2014, er ordførerkandidat i Kristiansund og 5. kandidat i Møre og Romsdal. Asle er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Trondheim og University of Auckland i New Zealand. Han arbeider for tiden som rådgiver innen forretningsutvikling og innovasjon. Han har tidligere arbeidet i kommunens økonomiavdeling.

Som engasjert innbygger i «oljebyen» Kristiansund er han særlig opptatt av at kommunen må legge aktivt til rette for å etablere et mer mangfoldig næringsliv. Dette for å redusere sårbarhet og stimulere nyskaping innen bærekraftige og fremtidsrettede næringer. I tillegg brenner han for grønn byutvikling, og ønsker å redusere bilens plass i bybildet på bekostning av gående og syklende.

Til valget har Miljøpartiet De Grønne i Kristiansund lansert tre visjoner som skal gjøre nordmørsbyen til et grønnere og triveligere sted: Kristiansund skal bli norgesmester i grønn byutvikling, få et mer mangfoldig næringsliv og bli et utstillingsvindu for klimasmart samferdsel.

Asles hjertesaker:
  • Vi må utvikle et samfunn der økt livskvalitet, og ikke produksjonseffektivitet, er målet på
  • Kommunene må være pådrivere i å skape et grønt næringsliv basert på lokale ressurser. De må bruke innkjøpsmakten sin til å stille større krav til bedriftene om mer miljøvennlige varer, tjenester og produksjonsmetoder.
  • Vi må bygge lokalsamfunn der det er mer attraktivt å bruke sykkelen eller beina fremfor bilen. Dette er bra for både miljøet, trivselen og folkehelsa.

Besøk Nordmøre MDGs nettsider her!

Kontakt:

Tlf: 97778096