Skal vi stå sammen eller alene?

– Det har oppstått en ny skillelinje i norsk politikk som ikke handler om rødt mot blått, men om ekte solidaritet versus kortsiktig isolasjonisme, sier Arild Hermstad, fungerende leder i MDG.

– Vi står i en rekke kriser, og felles for dem alle er at de må løses med grønn politikk. Det betyr tiltak som ikke bare fikser ting litt her og nå, men som bidrar til å bygge den fremtiden vi ønsker oss, sier Hermstad.

Han nevner blant annet energikrisen, klimakrisen og unges psykiske helse som saker der vi må ta tak i de underliggende årsakene, ikke bare behandle symptomer. 

– Trenger et parti i Norge som tenker langsiktig

– For å skape framtiden vi ønsker, må vi fortsette å samarbeide med naboene våre om energi, fortsatt gi bistand og fortsatt jobbe for å fase ut fossil energi. Vi trenger solidaritet og samhold mer enn noen gang. Det er også årsaken til at vi har fremmet et solidaritetsfond basert på det store overskuddet fra olje og gass. 

Hermstad sier strømkrisen er et godt eksempel på en sak som løses best med rettferdig, grønn politikk. Som å dele ut statens strøminntekter “flatt” til innbyggerne, fremfor å gi strømstøtte til de som bruker mest strøm. Forslaget kan gi bedre fordeling og energisparing for norske innbyggere, og MDG får mye støtte fra eksperter, men står foreløpig alene om dette på Stortinget.

– Det viser at MDG trengs som et parti i Norge som tenker langsiktig og som ønsker kraftfulle endringer som skaper bedre liv!

Her kan du se hele talen til MDGs landsstyre:

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av ledelsen, en representant fra hvert fylkeslag, en representant fra Grønn Ungdom, Grønne Studenter, og Grønt Kvinnenettverks leder.

Landsstyret bestemmer ny politikk gjennom resolusjoner. Denne gangen skal blant annet grønn omstilling av kommuner og kryptovaluta diskuteres. Du kan se tidligere slike vedtak fra Landsstyret her

Her kan du lese hele talen:

Kjære landsstyre!

Vardø og stafett

For tre uker siden var Lan og jeg i Vardø og sparket i gang valgkampen sammen med verdens beste ordfører, Ørjan Jensen. Ingrid startet 1777 km lenger sydvest, i Lindesnes. Vi hadde med oss grønne stafettpinner som skal møtes i Trondheim om en uke.

I Vardø kunne vi nesten skimte Russland ute i havet et sted. Grensehandelen og folk til folk samarbeidet i nord er nå på frysepunktet, for Øst-Finnmark er det tøffe tider.

Derfor ringer alarmklokkene, vi må satse mer på å opprettholde bosetting og næringer i Finnmark, både for å ta vare de rike ressursene og for å ta vare på vår egen sikkerhet.

Samtidig: Regjeringen må sporenstreks stanse alle russiske fiskefartøy fra å lande i fisk i Norge,
Vi må unngå å sende penger til Putins krigsmaskineri og vi må dempe sikkerhetsrisikoen det gir å ha disse fartøyene i norske farvann. Dette vil selvsagt ikke gjøre situasjonen lettere for folk i nord og langs kysten vår. Men vi har ikke noe valg.

Ukraina

Vi opplever nå en grufull konflikt i Europa.
Krigen i Ukraina påvirker ikke bare Finnmark, men folk over hele kloden. Putins Russland har gått til krig mot demokratiet og mot menneskers grunnleggende rettigheter.

Putin skyr ingen midler i denne konflikten. Akkurat for en time siden feiret han at Russland har innlemmet okkuperte områder i Ukraina, helt i strid med all folkerett. Denne uken har de også etter alt å dømme sabotert gassledninger i Østersjøen.

Som den største eksportøren av gass til Europa er Norge nå svært utsatt.

Ingen vet hva Putins regime er i stand til, og vi må forberede oss på alle tenkelige scenarioer. Aldri har det vært viktigere opptre som et samlet Europa i konflikten med Putin.

Denne konflikten utspiller seg nemlig på mange fronter. Putin bruker alle de våpnene han kan for å splitte Europa, verden og folk.
Ikke bare bomber og granater, droner og tanks, men også gass. Selv om Nordstream 1 og 2 er stengt strømmer det fortsatt gass til Europa fra Russland. Disse kan bli stengt, og andre gassrør kan bli sprengt av Putins lakeier.
Mat, kunstgjødsel, cyberkrig, fake news og desinformasjon for å undergrave politiske motstandere i demokratiske land og for å svekke tilliten til styresmaktene hos folket.

Da er det sjokkerende å høre hvordan Frps leder omtaler den energikrisen vi står i. På talerstolen i Stortinget gir hun sine motdebattanter beskjed om å “slutte å skylde på krigen i Ukraina”. MDGs stemme er så viktig for å ta et oppgjør med dette.

Løsninger på strømpriskrise

Vår parlamentariske leder Lan Marie Berg har kommet med flere tydelige krav til regjeringen for å håndtere strømpriskrisen i Norge. Det viktigste er:

Strømsparing, solceller og enøk. Hvorfor har regjeringen brukt så inni hampen lang tid?
Flat og rettferdig utbetaling av støtte. Dette er moderne og ekte omfordelingspolitikk, basert på prinsippet om karbonavgift til fordeling som vi har frontet i mange år.

Vi har ikke regjeringsmakt, men vi har likevel stor påvirkningskraft når kommer det ordninger for enøk, og jeg håper at vår modell for strømstøtte etter hvert presser seg frem i stedet for regjeringens usosiale løsninger.

I starten av august gikk jeg tydelig ut mot KrF og FrP sin strømnasjonalisme. Bare dager etter gikk Støre i partilederdebatten for første gang virkelig ut mot isolasjonismen som partier på ytre venstre og ytre høyre forfekter. Det viste også en ny skillelinje i politikken: solidaritet versus isolasjonisme. Bra fra Støre, men dessverre vil Ap fortsette sin gråsvarte oljeletingspolitikk.

MDG er dermed det tydeligste partiet som både er grønt og solidarisk på ekte. De aller fleste andre partiene er enten grå eller isolasjonistiske. Et ekte grønt solidaritetsparti kan ikke si at solidaritet stopper ved landegrensen.

Vi hjelper verken Ukraina eller oss selv på sikt ved å late som om Norge kan være en isolert øy i et opprørt hav.

Debatten om strøm har vært preget av tunnelsyn og kortsiktighet hos flere politikere.

MDG tør å til motmæle når andre partier kappes om å fronte uansvarlige løsninger. Vi vil være den tydelige stemmen som får de andre til å heve blikket, selv om det ikke alltid er like populært. Norge må stå i solidaritet med våre naboland og våre demokratiske venner.

Det er i krisetider at samfunnet blir utfordret.
Det er nå vi legger grunnlaget for det Norge og den verden som skal bygges opp i et 25-årsperspektiv.
Dersom vi kun tenker kortsiktig i møter med slike alvorlige kriser, er vi sjanseløse til å bygge et nytt og bedre samfunn basert på naturens tålegrenser, ekte solidaritet og rettferdig fordeling.

Gjennomslagene våre!

Vi oppnår flere nasjonale politiske gjennomslag for tiden.
I vår tok vi til orde for at Norge må etablere et solidaritetsfond. Nå stabler EU et fond på beina som vil gjøre noe av det vi krevde. Det neste: Norge må bidra!

I valgkampen i 2021 fikk vi mye kritikk fordi vi ville vi skrote 36 motorveiprosjekter som spiser natur, matjord og øker utslippene. Når regjeringen legger frem budsjettet neste uke kommer mange av disse prosjektene til å være skortet for alltid!

Vi har i årevis vært for grunnrenteskatt for oppdrettsbransjen og fått mye mye motstand og tyn. Nå blir endelig laksebaronene beskattet!

Vi må likevel se nærmere på det regjeringen har lagt frem mht økt grunnrenteskatt på vannkraft. Det er utrolig merkelig at regjeringen ikke våger å øke grunnrentebeskastningen fra oljesektoren. Nå kan vi ende opp med enda en skatteordningen som favoriserer en næring som vi må fase ut for å løse klimakrisen.

For noen uker siden fikk vi høre at norske grønnsaksbønder ville pløye ned masse spiselig mat fordi de ikke fikk strømstøtte til innfrysing. Rasmus og Une tok saken opp umiddelbart, og nå har landbruksministeren lyttet til oss og bøndene og ryddet opp.

Vi skal fortsatt våge å sette dagsorden med fremtidsrettet politikk og få med oss folk. Og ikke minst få gjennomslag for politikken vår!

Nye grønne jobber!

Wisting-feltet er et samfunnsøkonomisk ulønnsomt prosjekt som skaper stor risiko for viktige naturverdier i nord. Det ligger også så langt oppe i Barentshavet at det er svært sårbart for evt. russisk sabotasje. Det er planlagt at feltet skal elektrifiseres ved bruk av strøm fra land.

Da vi var i Finnmark møtte vi Alta Kraftlag som fortalte oss om alle de fantastiske mulighetene for grønn næringsutvikling som finnes i regionen. Det er nå en rekke selskaper som reiser rundt i norske kommuner og har store planer for nye grønne jobber. Noen av disse er gode prosjekter, men ikke alt kan tas for god fisk. Det er betryggende at vi har kloke lokale folkevalgte som går inn i disse sakene og gjør vurderinger om hva som er forsøk på utpressing og grønnvasking, og hva som er reelle grønne fremtidsprosjekter. Fortsett med det og takk for at dere gjør det. Jeg er så stolt over at det er vi i MDG som har denne kompetansen til skille mellom gode og dårlige prosjekter.

Det som skjer nå er at oljeindustrien i Finnmark, dvs. Melkøya-anlegget i Hammerfest og Wisting-feltet har “reservert” strømmen som nye grønne næringer trenger. Det betyr nei til batterifabrikker, til nullutslippsindustri og til hydrogensatsinger.

De grønne næringene vi skal leve av på lang sikt kveles fordi det politiske flertallet heller vil bruke den rene strømmen til å pumpe opp mest mulig fossil energi som ødelegger livsgrunnlaget vårt. Dette vil vi i MDG få en slutt på.

For som det så fint sies (og broderes): “Mot sannheten kjemper selv oljebransjen forgjeves”.

Her har vi i MDG en avgjørende rolle. Vi trenger grønn politikk som skaper en trygg fremtid og som viser vei ut av de mange krisene vi står i.

Vår invitasjon til SV og V om å danne en grønn blokk, som kan utfordre både til høyre og venstre, står ved lag. På kort sikt ville det økt sjansen for å stagge Wisting-feltet og oljeselskapene når de vil hente opp mer klimaskadelig CO2 og bruke kraft fra land for å få det til.

Sosial rettferdighet

Vi har en regjering som liker å bruke store ord om å ta vare på de svakeste i samfunnet. Likevel er jeg skuffet over at en Ap.ledet regjering gang på gang velger løsninger som øker forskjellene og at de ikke klarer å ta vare på de som faller utenfor.

Vi ser det når regjeringen ikke vil legge om en strømstøtteordning som i dag gir mest til de som har mest.

Vi ser det i debatten om en ekte rusreform, hvor de kjemper mot kunnskapsbaserte løsninger og vil fortsette å straffe og utøve vold mot folk som ruser seg og som mest av alt trenger hjelp.

Vi ser det når klimaendringene rammer: Pakistan står under vann, det er tørke på Afrikas horn, og antallet som sulter i verden øker dramatisk, også pga krigen i Ukraina. Regjeringens svar er å fortsette å satse på olje, samtidig som de ikke vil sette av 1 prosent av BNI til bistand, fordi Norge tjener så grovt med penger på å selge olje og gass. Ikke lett å forstå denne logikken.

Vi ser det når Borten Moe svarer at studenter “må ta ansvar selv, og samfunnet ikke bare kan tilby” når han får vite at en av fem studenter har selvmordstanker. Statsråden bebreider studentene slik at han unngår fokus på hva han selv kan gjøre. Jeg lurer på om han egentlig er motivert til å være studentenes statsråd. Jeg mener han ikke burde være den personen i regjeringen som skal sørge for en fremtidsrettet politikk for høyere utdanning og forskning i Norge?

Vi ser det når regjeringen denne uken brukte tvungen lønnsnemnd. De brukte elevers psykiske helse som argument for å tvinge lønnstapende lærere tilbake til klasserommene.

Jeg forventer at Støre og Vedum nå investerer i de samme elevenes psykiske helse i statsbudsjettforslaget som de legger frem torsdag.
For det blir krokodilletårer fra regjeringen om de sier de er bekymret for elevers helse, uten å bevilge mer midler.
At lærerne skal få ansvaret for elevenes psykiske helse når de bruker sin legitime rett til å streike, er fullstendig urimelig. Vi må investere mer i helsesykepleiere, BUP, PP- tjeneste og ikke minst meningsfulle fritidstilbud for de unge.
Løser man ikke de underliggende problemene, blir lønnsnemnd kun et lite plaster på et åpent sår.

Vi i MDG vil fortsette å kjempe på vegne av de svakeste og de som faller utenfor. Vår politikk handler om å ta vare på folk og sørge for et mer rettferdig samfunn med plass til alle.

EU, programmet og demokrati

Det skjer mye spennende i partiet vårt nå. Et imponerende arbeid for å gi god kunnskap om EU er igangsatt.
Så er det prinsipp programmet, et arbeid som ledes av supernestleder Ingrid Liland.. Hun er rå! Bare to dager etter at hun gruste en Sp ordfører i debatt om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, kom regjeringen med forslag om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen.
Jeg er trygg på at prinsipprogrammet vi skal vedta i mai kommer til å få enda flere til å flokke seg om MDG.

Gjennom den grønne stafetten får vi nye innspill, vi lytter til folks bekymringer og løsninger. Det er utrolig motiverende. Om en uke skal det hele kulminere i Trondheim. Som halvt trønder gleder jeg meg stort til å besøke bartehovedstaden!

Men dette markerer selvsagt ikke slutten på at vi i partiledelsen skal reise rundt. Det er begynnelsen. Stortingsrepresentantene og resten av ledelsen kommer til å fortsette med dette helt frem til valgdagen 2023. Det er jobben nå, lytte og hilse på folk, og tenne partiet og få opp dampen inn mot valgkampen.

Også er det alle programkomiteene som jobber med å stake ut kursen for norske lokalsamfunn, ofte i samarbeid med venner og alliansepartnere. Det er inspirerende!

Det er også veldig motiverende å følge med på alle de folkevalgte i partiet som nå ønsker gjenvalg. Flere enn noensinne melder seg på for fire nye år.
Jeg er imponert og veldig glad på vegne av kloden, dyrene, lærerne, fiskerne og alle de andre vi kjemper på vegne av.

At det finnes et mangfold av meninger er avgjørende i et demokrati, og det er også medisin mot Putins angrep på vestlige verdier.
Derfor er det ekstra viktig i den situasjonen vi står akkurat nå!
Vi trenger grønne folk i kommunestyrer som tør å stemme for å ta vare på myrene og elvene, som kjemper for de skeive, for asylsøkeres rettigheter, og for barna våre.

I går var jeg i Gausdal, hvor vi har en enslig kommunestyrerepresentant. Her fikk jeg høre om hvordan MDG-eren nærmest på egenhånd klarte å stoppe et vanvittig hyttefelt i et område som til nå har vært fritt for hytter. For en helt!

Det krever mot å være den som sørger for mangfoldet av meninger.
Men det er nettopp dette mangfold som vi i De Grønne kjemper for.
Når man stiller til valg så bidrar det til at flere tør å ytre seg.
Det trengs- Det må være trygt for alle, også skeive, flyktninger, funksjonshemmede, rusavhengige, NAV-brukere og andre å delta i demokratiet.

Så tusen takk! Noen ganger kan det være krevende for familien din og deg selv at du står på listen for MDG.

Men vi trenger stemmer tør å si noe annet enn flertallet, som tør å stå for mangfold og ekte grønne verdier.
Derfor er grønne politikere mangfoldshelter!

De neste månedene kommer vi også til å velge en haug med helt nye politikere som ikke tidligere har stilt til valg. Det blir utrolig gøy og viktig!

Hvorfor trengs MDG?

Vi i MDG skal ruste oss for regjeringsmakt. Vårt mål er å endre norsk politikk en gang for alle. Uten et sterkt MDG så er det dessverre mye mindre sjanse for å lykkes med ekte solidarisk og grønn politikk.

Jeg ser ikke hvordan en reell endring kan skje uten et sterkt og blokkuavhengig MDG.

Partier som Ap, Høyre, Senterpartiet og Frp er store og effektive bremseklosser for langsiktige ansvarlige løsninger. Ap og H har dessuten sine lojale småpartier som de vet de kan regne med støtte fra, også når de bryter med naturens tålegrenser.

Joda, det er mye bra politikk hos de andre partiene, men de velger ofte kortsiktige løsninger når det kommer til stykket.

Det er bare De Grønne som er tøffe nok nok til å velge rett FØR krisene oppstår.
Vi tør å sette egne posisjoner på spill for å tvinge de andre til endringer. Vi holder hodet kaldt og foreslår langsiktige og solidariske løsninger selv midt i kortsiktige kriser.

Selvfølgelig, vi klarer ikke omstillingene uten andre gode politiske venner. Men jeg tror ikke at de etablerte partiene i Norge ønsker å sette langsiktighet som ramme for politikken. De må tvinges og overtales av et sterkt blokkuavhengig MDG som er pådrivere og har reell makt nasjonalt.

Derfor er prosjektet vårt det viktigste i dette århundret.

Valg og avslutning

Veien til vippemakt i 2025 går via lokalvalget om litt under ett år. Vi vil vinne lokalvalget med å vise frem våre visjoner men også det vi allerede har fått til!
For all den gode politikken vi har gjennomført, i Vardø, Trondheim, Stavanger, Oslo, Vestland og mange andre steder, styrker troverdigheten vår når vi snakker om ambisjonene våre for fremtiden. Det er så digg når ukjente folk kommer til meg og sier at de liker politikken vår!! Det er mange som gjør det, det inspirerer!

For vi har mange venner. På reiser og i min hverdag som politiker så forsøker jeg å få til så mange treff som mulig med frivillige organisasjoner, miljøorganisasjoner og bedrifter. Det er nyttig å sjekke ut forslag og saker med dem. Involvere dem i våre planer. Og lytte.

For skal vi vokse, så må vi lytte. Det er ingen motsetning mellom dette og å være tydelig på hva vi står for.

Dette er bare noe av det vi vil gjøre de neste elleve månedene.

Glem ikke at vi har en historisk rolle i norsk politikk. Vi bygger stein på stein, et parti som gradvis skal vokse og bli det viktigste partiet i Norge Sånn skal vi skape en rettferdig verden innenfor naturens tålegrenser. Vi har de beste løsningene og den mest troverdige planen for å ta Norge og verden trygt videre..

Vår rolle er å skape håp, i lokalsamfunnene, i Norge og i verden.

Jeg gleder meg til fortsettelsen, sammen med dere!

Takk for oppmerksomheten!

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle