Alternativt statsbudsjett 2018

Du kan lese alternativt statsbudsjett 2018 som PDF her.

Vi trenger deg