De Grønnes alternative statsbudsjett for 2016

24. november 2015

De Grønne la i dag, for tredje gang, frem sitt alternative statsbudsjett. Her lanseres et grønt skatteskifte på 30 milliarder og flyktningfinansiering uten bistandskutt.

Les hele vårt alternative budsjett her:

Eller last ned budsjettet som PDF her.

– De Grønne sitt alternative statsbudsjett viser at det faktisk går å ha flere tanker i hodet på en gang. Vi må både håndtere dagens akutte kriser, og forebygge de enorme fremtidige utfordringer som kan utløse nye kriser.

Prioriteringsvilje

Hansson mener det som kjennertegner De Grønnes budsjett er en vilje til å prioritere hardt. Men partiet er ikke villige til å sette bistand og flyktninger opp mot hverandre slik regjeringen har foreslått.

– Å kutte flere milliarder kroner i bistand er den aller mest vanvittige måten å finansiere et økt antall flyktninger. Dette er kortsiktig politikk som vil føre til at flere mennesker må flykte i fremtiden. Kuttene er også helt unødvendige. Vårt alternative budsjett dokumenterer at det finnes en rekke fornuftige miljøavgifter som vil gi økte inntekter og samtidig vil sette fart på det grønne skiftet.

Styrke bistanden

De Grønne vil styrke bistanden og integreringen ytterligere ved å øke miljøavgiftene på strøm, bensin, kjøtt, flyreiser og andre former for ikke-bærekraftige levemåter. Samtidig vil partiet gjøre det billigere å leve miljøvennlig.

– Vår tids største utfordringer er globale, de er strukturelle og de rammer Norge, i dag. Dette krever at land med ressurser og muligheter viser vilje og evne til handling, Det er ingen grunn til å sette det grønne skiftet på vent fordi oppmerksomheten er rettet mot flyktningstrømmen, sier Hansson.

 

Nøkkeltall:

 • Grønne avgiftslettelser på til sammen 4570 millioner
 • Grønne avgiftsøkninger på til sammen 25132 millioner
 • Økt satsing på grønn næringsutvikling 8500 millioner
 • Økt satsing bærekraftig samferdsel 5800 millioner
 • Økt satsing på naturvern og artsmangfold 1193 millioner
 • Satsing på bærekraftig og lokalt landbruk 1054 millioner
 • Økte kostnader knyttet til flyktninger 9500 millioner
 • Økt satsing på bistand i utlandet, inkludert Syria, 3603 millioner
 • Økte frie midler til kommunene 3000 millioner
 • Netto skatteskjerpelse på 6835 millioner
 • Redusert oljepengebruk før flyktningtillegget 18 871 millioner
 • Redusert oljepengebruk etter flyktningstillegget: 9371 millioner

Alle tall i budsjettet er utregnet i forhold til regjeringens prop 1S 2016 (Gul bok). Utgiftsøkninger i tråd med regjeringens tilleggsproposisjon om økt asylankomst er inkludert i vårt budsjett.