Advarer mot konkurranseutsetting av jernbanen

09. mai 2015

Miljøpartiet De Grønne vil ikke konkurranseutsette jernbanen. I stedet oppfordrer de regjeringen til å bruke den varslede jernbanereformen til å prioritere midler til vedlikehold og bedre togtilbud.

Dette vedtok partiets landsmøte i en hasteresolusjon på lørdag.

–  Vi kunne hatt en jernbane på europeisk nivå, men stortingsflertallet har sultefôret jernbanen over mange år. Vi får ikke mer punktlige tog av å slippe til private aktører så lenge problemene ligger i infrastrukturen. Vi må heller gi jernbanen et løft, ved å begynne å flytte midler fra vei til bane, sier nasjonal talsmann Rasmus Hansson.

«Miljøpartiet De Grønne vil bedre togtilbudet og de reisendes behov i fokus. Dette oppnås ikke med konkurranseutsetting av jernbanesektoren, men med økte midler til vedlikehold og oppgradering av tog og infrastruktur», stadfester landsmøtet.

Partiet går også inn for å elektrifisere hele den norske jernbanen.

Vil styrke, ikke konkurranseutsette jernbanen.

Like før påske vedtok Stortinget nye klimamål, noe som innebærer at opptil 40 prosent av utslippene i transportsektoren skal kuttes innen 2030.

– Det første som skjer da er at regjeringen kommer med nyheten om å gi 130 milliarder til et nytt veiselskap for å få fart på veibyggingen. Dette er milliarder som burde gått til tog i stedet for, sier Hansson.

Stortinget bruker flere hundre milliarder kroner på å bygge bruer og undersjøiske tunneler for bilene på Vestlandet, mens togreisende blir sittende og vente på sporet. Ifølge Hansson henger ikke det på greip.

– Norge er et langstrakt, karrig og spredt befolket land, men det er ingen grunn til at vi skal være dårligere enn tyskerne eller franskmennene når det gjelder togtilbudet inn til byene.  Vi vil styrke, ikke konkurranseutsette jernbanen, sier Hansson.

Ønsker å dekke vedlikeholdsetterslepet

Selv etter budsjettforhandlingene med KrF og Venstre i fjor, øker bevilgningene til vei i år mer enn til bane. Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen i år er like stort som i 2014.

–  Det er ikke planlagt oppstart av et eneste nytt jernbaneprosjekt i 2015. Regjeringen har ansvar for dette, men det har også de rødgrønne, som fremmet en nasjonal transportplan som gir fem ganger mer vei enn bane i første fireårsperiode, sier Hansson.Dette vedtok partiets landsmøte i en hasteresolusjon på lørdag.

I Miljøpartiet De Grønnes alternative budsjett viser vi at det er mulig å budsjettere etter Stortingets ambisjoner.

– Vi har foreslått seks milliarder kroner mer til grønn transport, hvorav 1,9 milliarder skal gå til vedlikehold og investering i jernbanen. Vi dekker også inn vedlikeholdsetterslepet, og prioriterer elektrifisering av dieseldrevne strekninger. Pengene henter vi ved å prioritere ned nye, store veier og flytrafikk. Vi opprettholder likevel midlene til vedlikehold, sikkerhet, skredsikring og fullføring av veier hvor en allerede har satt spaden i jorda, sier Hansson.