1000 basilikumplanter til kollektivreisende

06. september 2013

Grønn Ungdom (GU) deler i dag ut bortimot 1000 planter i Oslo, Stavanger og Bergen. Trondheim følger i morgen. Plantene er GUs takk til alle som reiser kollektivt.

Grønne små basilikumplanter dukket i dag tidlig dukket opp over hele Oslo, Bergen og Stavanger – som takk fra Grønn Ungdom til kollektivreisende.

Plantene er gitt bort på holdeplasser for buss, trikk og jernbane. Til sammen skal det gis bort nesten 1000 planter og i morgen tidlig står Trondheim for tur. Det er ikke helt tilfeldig valg av plante, for på lappen kan man lese at «basilikumplanten er litt som oss. Først og fremst grønn. Med de rette forutsetningene kommer den til å vokse seg stor, men den er like god som liten».

Bak de grønne små plantene, ligger allikevel et alvorlig politisk budskap.

– Det trengs en helt ny samferdselspolitikk, sier Sabina Syed fra arbeidsutvalget til Grønn Ungdom. -Selv om mange reiser kollektivt, tar også stadig flere bilen. Det må møtes med med et bedre kollektivttilbud, ikke store veiutbygginger. Et effektivt kollektivt transportsystem er trygt, lettvint og miljøvennlig.

De Grønne vil arbeide for at pengene til samferdsel i byområder blir brukt på å forbedre kollektivtransporten, i tillegg til å holde ved like veiene som allerede finnes. Sabina Ryed viser til Folkets transportplan, som NAF lanserte for en tid tilbake.

– I folkets transportplan har NAF undersøkt hvor folk mener det er viktigst å bygge ut transportsystemet. På topp kommer eksisterende veier og altså ikke økt kapasitet. Tett etter følger kollektivtransport i store byer og kollektivtransport i distriktene. Folk flest vil gjerne reise kollektiv, men må få muligheten, sier hun.

Ser du en plante etter kollektivreisen idag, ta den med deg hjem med god samvittighet!