Øyvind Solum

Øyvind Solum (f.1965) er kommunestyrerepresentant på Nesodden, og lokallagets ordførerkandidat ved kommunevalget. Han er også fylkesleder for Akershus Miljøpartiet De Grønne, og fylkeslagets førstekandidat til Akershus fylkesting.

Øyvind er utdannet sosialantropolog ved UiO med støttefagene psykologi og religionshistorie. Tidligere har han vært redaktør for Magasinet Visjon, leder for Alternativt Nettverk, og har hatt styreverv i en rekke organisasjoner, men har også blant annet jobbet som miljøarbeider for flyktninger og asylsøkere i Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Hjertesaker:

  • Gjøre Nesodden til en grønn foregangskommune – og bidra til en reell grønndreiing av Akershus.
  • At kommunenorge skal gå foran i den grønne omstillingen, blant annet ved å innføre forpliktende klimaregnskap slik at kommunene tar sin rimelig andel av de globale og nasjonale forpliktelsene og så vi ikke undergraver neste generasjons mulighet til å oppleve samme trygghet og velferd som oss selv.
  • Løfte frem fairtrade, etisk handel og arbeid mot skatteparadis i offentlige innkjøp og kommunepolitikk for å bidra til at vår norske velstand ikke skal innebære at vi aksepterer slavearbeid eller slaverilignende forhold andre steder i verden. Det skal heller ikke være greit å bli rik av å ødelegge natur og miljø, og hvor andre må betale prisen for det.
  • En solidarisk politikk, som støtter opp under et mangfoldig samfunn og grupper som trenger ekstra støtte – inkludert et ansvar for folk som flykter fra nød og terror. Til syvende og sist kommer vi da ikke utenom å arbeide for en mer rettferdig verdensorden, og en politikk som tar utgangspunkt i jordens ressurser og hvordan de kan ivaretas og fordeles på en måte som tar inn over seg et generasjonsperspektiv.
Kontakt:

Tlf: 90995595